Årets pålagte linjebefaring starter 8. april, og vil foregå med droner og helikopter

Linea Pressemelding 19.03.2024 - Årets pålagte linjebefaring starter 8. april, og vil foregå med droner og helikopter (DOCX, 37 kB) Årets pålagte linjebefaring starter 8. april, og vil foregå med droner og helikopter.

Helgeland har blitt hardt rammet av vinterens urolige værforhold, og Linea sitt linjenett har lidd betydelige skader. Spesielt de ekstreme værfrontene som passerte tidlig i februar, forårsaket omfattende skader på infrastrukturen. Derfor ser Linea nå frem til å initiere årets strukturerte helikopterbefaring av høyspentnettet, for å avdekke eventuelle skader på stolper og linjer.

Se vedlagt presseskriv fra Linea