Sjøgård - the Sea Farm AS - Søknad om produksjon av makroalger på ny lokalitet Dypingan i Vega kommune

Søknad om produksjon av makroalger på ny lokalitet Dypingan i Vega kommune

KUNNGJØRING I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: 
Søknad om akvakultur i Vega kommune i Nordland 
Søker: Sjøgård – the Sea Farm AS
Søknaden gjelder: Makroalger 
Søkt størrelse: 3000 tonn / 60 DA 
Lokalitet: Dypingan 
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º34,572` Ø 11º55,725` 
Kontaktadresse: postkasse@vega.kommune.no 
Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Vega kommune. 
Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 4 uker fra denne kunngjøringen.

Vedlagte dokumenter :
2609-11-23S Dypingan.pdf (PDF, 5 MB)
2929-1-24B Dypingan.pdf (PDF, 3 MB)
Kommuneplan arealplankart 2007-2020_SG.pdf (PDF, 4 MB)
Sjøgård - the Sea Farm AS - Søknad om produksjon av makroalger på ny lokalitet Dypingan i Vega kommune.pdf (PDF, 140 kB)
Kommuneplankart WMS - Dypingan.pdf (PDF, 2 MB)
Egenvurdering.pdf (PDF, 321 kB)
Søknad om makroalger på lokalitet Dypingan.pdf (PDF, 160 kB)
Notat til søknad om etablering av tareanlegg.pdf (PDF, 804 kB)
Signert søknadsskjema.pdf (PDF, 728 kB)
wise_transaction_invoice__transfer__961332156__2474940624__en.pdf (PDF, 26 kB)
fiskeridirektoratet.pdf (PDF, 56 kB)
lokalit.pdf (PDF, 2 MB)
 


Kunngjøringsdato : 18.04.2024.
Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 16.05.2024