Oppdatering 23. feb 19:10:

Vega FAU (Foreldrerådets Arbeidsutvalg) avholder ball for alle skoleelever ved Vega Skole. Ballet blir avholdt på  på Vega Samfunnshus

Det har de siste ukene vært økt oppmerksomhet omkring et nytt Coronavirus, først påvist i Wuhan i Kina, som gir influensa og lungesymptomer som i noen tilfeller kan bli alvorlige/dødelige.

Denne uken går det ut forespørsel til 50 000 nordlendinger om å delta på Fylkeshelseundersøkelsen. Datagrunnlaget skal brukes for å styrke lokal og regional samfunnsutvikling.

Representantskapet hos Shmil foreslår endringer i renovasjonsforskriften.

Her er en oversikt over mulige arbeidsgivere som har bruk for ansatte i sommersesongen  2020

Vega kommunestyre,  jfr sak 59/19, (PDF, 173 kB)  har vedtatt å lyse ut drift av Gardsøy fiskerihavn på anbud.

Bakgrunnen er å få inn en privat aktør som ivaretar drift og vedlikehold av havna og dets anlegg. Driften skal være på helårsbasis.

Vega - et godt sted å bo. 
Om bolyst, blilyst, tilflytting og sommerjobber for ungdom. Møtet er på Verdensarvsenteret lørdag den 28 desember fra kl.17:00 til kl.19:45

 

Formannskapets forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023 ligger ute til alminnelig ettersyn på Rådhuset fram til kommunestyrets møte 19.12.2019.

 

I tillegg til formelle krav til stillingene vil personlig egnethet bli vektlagt. Vega kommune har rekrutteringstiltak for sykepleiere, Søknadsfrist: 15. november 2019