Vega formannskap har vedtatt å legge ut Kystsoneplan Helgeland - kystsoneplan for Vega kommune til 3. gangs høring.

Vi søker nå etter flere kundefokuserte og serviceinnstilte butikkmedarbeidere i forbindelse med sommeren og ferieavvikling. Arbeidstid vil variere og kan være både dag og kveld, i tillegg til helg. Det må tidvis kunne påregnes mye jobb.

Vega kommune søker sommervikar til uteseksjonen

Pleie – og omsorgstjenesten Vega kommune har tidligere inngått et spleiselag med Nordland fylkeskommune for å gi ungdommer mellom 14-18 år tilbud om sommerjobb.

Verdensarvsenter åpner i mai og søker 6-8 sommerverter for sommeren 2019.

Medio juni til medio august 2019 har Vega sykeheim og hjemmetjenesten i Vega kommune behov for ferievikarer for sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, hjemmehjelpere, kokk og assistenter i pleieavd. renhold, vaskeri, kjøkken.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting. Valgene avholdes hvert fjerde år og neste valg er mandag 9. september 2019.  

 
Det er pr 25.mars kommet inn 3 listeforslag. Fristen for innlevering er den 1.aril kl.12.00. Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er 20. april klokken 12.00 , jf. § 6-5. 

 

Mandag den 25 mars er laboratoriet stengt etter kl. 11.00  Onsdag den 27 mars og torsdag 28 mars er laboratoriet steng hele dagen.

Vega FAU (Foreldrerådets Arbeidsutvalg) avholder ball for alle skoleelever ved Vega Skole. Ballet blir avholdt på  på Vega Samfunnshus

Juli - Desember 2019