Lekkasje på råvannsledningen er reparert. Produksjonen av drikkevann er i normal drift. For å få opparbeidet nivå i drikkevannsmagasinet bes alle abonnenter å være sparsommelige med sitt forbruk i helga. 

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Vega kommune har fått tildelt en ramme på kr. 250.000, -.

Vega barne- og ungdomsskole er en fulldelt skole med ca 125 elever. Skolen har stort og variert uteområde med kort vei til vill natur. Våre viktigste satsningsområder er: 

  • Digital kompetanse 
  • Helsefremmende skole 
  • Inkluderende skolemiljø 
  • Dysleksivennlig skole 

Organist/kirkemusiker/kantor - 50% stillling med mulighet for å kombinere med en 20%-stilling som trosopplærer

Det er også mulighet for en 20% undervisningsstilling i kulturskolen.
 
Vega kirkelige fellesråd har ledig stilling som organist / kirkemusiker / kantor i 50 %-stilling. Hovedkirken ligger på Gladstad, Vega, orgelet er elektrisk og bygget av et engelsk orgelfirma, Copeman Hart Organ. Det er også gudstjenester i Ylvingen kapell ca 5 ganger i året, der er det et eldre elektrisk orgel.
 

TUBFRIM skal dele ut 1.300 000,- i 2021. 

Vega kommune har nå tatt i bruk et nytt varslingsystem, Varsling 24. Den siste måneden har det blitt sendt ut varsling om vannforbruk og koronavaksinering. Varslingene blir sendt på melding til din mobil eller som talemelding på telefon om du ikke er registrert med mobilnummer. 

Har du ikke mottatt noen varsling? Under ser du hvordan systemet fungerer og hvordan du kan sørge for at du alltid blir oppdatert når det sendes ut varslinger. 

Søknadsfrist 01.04.21 for oppstart august 2021.

Nordland Bondelag ønsker velkommen til digitale dagskurs i bruk av klimakalkulatoren for melkeprodusenter, på Teams.

Vega kommune har for tiden en utfordrende drikkevann-situasjon pga vedvarende frost og lite nedbør.

I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av koronavirusutbruddet, er kommunene tildelt ekstraordinære midler til det kommunale næringsfondet. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av covid-19