Vega lensmannskontor har følgende åpningstider:

Under UNESCOs møte den 11.april i Paris ble Trollfjell Geopark godkjent som Trollfjell UNESCO Global Geopark. Trollfjell får dermed UNESCO status i selskap med 150 andre geoparker verden over.

Vega formannskap har vedtatt å legge ut Kystsoneplan Helgeland - kystsoneplan for Vega kommune til 3. gangs høring.

Vi søker nå etter flere kundefokuserte og serviceinnstilte butikkmedarbeidere i forbindelse med sommeren og ferieavvikling. Arbeidstid vil variere og kan være både dag og kveld, i tillegg til helg. Det må tidvis kunne påregnes mye jobb.

Vega kommune søker sommervikar til uteseksjonen

Pleie – og omsorgstjenesten Vega kommune har tidligere inngått et spleiselag med Nordland fylkeskommune for å gi ungdommer mellom 14-18 år tilbud om sommerjobb.

Verdensarvsenter åpner i mai og søker 6-8 sommerverter for sommeren 2019.

Medio juni til medio august 2019 har Vega sykeheim og hjemmetjenesten i Vega kommune behov for ferievikarer for sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, hjemmehjelpere, kokk og assistenter i pleieavd. renhold, vaskeri, kjøkken.