Gradvis opptrapping av aktivitet på tannklinikkene

Som tiltak for å hindre spredning av coronaviruset har Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland valgt å stanse all ordinær tannbehandling fra 13. Mars til 15. April.

Søknadsfrist 20.04.20 for oppstart august 2020.

Da er det gått 14 dager siden regjeringen vedtok de strengeste tiltakene for private og næringsdrivende i fredstid i Norge. Dette sier litt om hvor alvorlig denne pandemien er.

Den planlagte konfirmasjonen i Vega Kirke i  mai 2020 er utsatt til høsten. Alle konfirmantene har fått beskjed fra  presten om dette. Det jobbes med å finne frem til en ny dato. 

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

Her er tilbud om gratis onlinekurs til deg som forelder. Kurset heter Grunnkurs i emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre og er et tilbud fra Institutt for Psykologisk Rådgivning