Er du mellom 14-17 år og har lyst til å jobbe med eldre i sommer?

Renholdsmedarbeider 50 % stilling, Søknadsfrist 1.juli

Informasjon til pårørende/besøkende

Det blir nå åpnet for at våre beboere kan ta imot besøk innenfor visitt tiden på beboer sitt rom. De generelle smittevernregler må overholdes. Hold avstand- vask hender og kom ikke på besøk hvis du er syk.

Det utføres asfaltarbeide på strekningen Åsveien 35 (Høgåsen) til Nessjønkrysset med oppstart fra Høgåsen fra tidlig morgen. 

Tirsdag den 19. og onsdag den 20. mai blir det gjort asfaltarbeid på strekningen fra krysset  Sørbygdveien til Åsveien 112. Veien er stengt for gjennomkjørsel disse dagene. 

Vega kommune og Veidekke ASA skal  asfaltere kommunale veier i uke 21./22

Vega kommune lyser ut tilskudd til å gjennomføre tiltak i Vega verdensarvområdet. Ordningen gis over LUF. Formålet med tilskudd til tiltak er å styrke landbruket i Verdensarvområdet. Tiltak som gis tilskudd skal være i samsvar med gjeldende planer.

Gradvis opptrapping av aktivitet på tannklinikkene