For å beholde kontrollen på smittespredning og begrense økning i smitte, iverksettes det forsterkete nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4.januar. 

Kommunestyret vedtar følgende møteplan for formannskap og kommunestyret 1. halvår 2021.

I forbindelse med utbruddet av Covid19 på plattformen Heidrun har en innbygger på Vega blitt smittet mens vedkommende var på plattformen.

Jule – og nyttårshelgen i år blir annerledes for alle, også de som bor på sykehjemmet. Vi prøver likevel å få til en god høytid for alle innenfor de begrensninger smittevernet setter. 

I Vega sokn er det ledig vikariat som kirkeverge i 50%, fra 20. januar 2021 til 20. august 2021, med mulighet for forlengelse.

Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 legges ut til offentlig gjennomsyn.

Vega kommune er nå i gang med å utarbeide en kulturminneplan. Planen er en del av Riksantikvarens prosjekt kalt «Kulturminner i kommunen» - KIK. Målet med en slik plan er at vi som lokalsamfunn og kommune skal kunne ta bedre vare på spor etter levd liv.

Har du lyst til å utdanne deg til sykepleier, nytt utdanningstilbud på Helgeland med oppstart 2021.

Vega kommune ønsker alle våre unge, elever og studenter hjertelig velkommen hjem til årets julehøytideligheter etter et krevende og annerledes studiesemester.

Tomtene er regulert til fiskeri/havbruk. Øvrige vilkår, se vedtak.