Vega kommune ønsker å komme i kontakt med håndverkere/snekkere som kan ta oppdrag for kommunen.

Vega kommune søker sommervikar til uteseksjonen i uke 25-33.

Vega kommune er nå i gang med å utarbeide en kulturminneplan. Planen er en del av Riksantikvarens prosjekt kalt «Kulturminner i kommunen» - KIK. Målet med en slik plan er at vi som lokalsamfunn og kommune skal kunne ta bedre vare på spor etter levd liv.

I perioden medio juni til medio august 2021 har Vega sykeheim og hjemmetjenesten i Vega kommune behov for ferievikarer for sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, hjemmehjelpere, kokk og assistenter i pleieavdelingen, renhold, vaskeri og kjøkken.

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-18 kunngjøres oppstart av planarbeid for detaljregulering for eiendom 1815 24/16 i Vega kommune.

Er du i en vanskelig situasjon og trenger hjelp?

Det er ledig 100 % fast stilling som konsulent ved økonomiavdelingen.

På grunn av den uoversiktlige situasjonen i Brønnøy kommune har kriseledelsen i Vega kommune hatt møte 12.03.21.

Info om stans i vaksinering med AstraZeneca vaksinen 11.03.2021.

Det er ledige stillinger (vikariat og fast) ved Vega barnehage som barnehagelærere/pedagogiske ledere med tiltredelse 01.08.2021. Vega barnehage er en 4 avdelings barnehage med ca. 50 barn totalt.