Det er ikke adgang til legekontoret uten timeavtale.

I et ekstraordinært statsråd i dag den 15.mars 2020 ble det fastsatt to forskrifter i anledning utbruddet av Covid-19.

Vega kommune ber om at studenter og skoleelever som kommer hjem fra studiested/folkehøyskoler holder seg hjemme i 14 dager. Dette for å begrense smitte.

Ordfører Andre Møller

Legetjenesten er under stort press i forbindelse med den situasjonen Norge er i nå. Folk oppfordres til å bruke legetjenester med omhu. Akutte sykdommer og utredninger for alvorlige sykdommer prioriteres. Planlagte timeavtaler går som normalt. Timebestilling til årskontroller og forebyggende kontroller prioriteres sist. Laboratoriet og resepsjonen er åpent som normalt.

For å hindre smittespredning av koronaviruset stenger NAV Vega mottaket for besøkende fra fredag 13.mars 2020.

Pressemelding fra Vega kommune  

Vega kommune oppdaterer d 11/3 saken om en legevikar som ble testet for å utelukke Coronasmitte.

Vega kommune presiserer og kommer med følgende informasjon:

Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset 

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten har redusert åpningstid. Åpent mandag-torsdag fra kl.08:00 til kl. 12:00. 

Endringer kan forekomme.

Telefonnummer: 75 03 68 71/ 911 33 232

Hilde Sprækenhus

Helsesykepleier