Il Vega har flere aktiviteter i bassenget for voksne. Det er plass til mange flere. Kom og bli med.

Vega Kommune har lagt til rette for bobiltømming

I henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 nr. 29, er det skrevet ut eiendomsskatt for året 2020.