Denne uken går det ut forespørsel til 50 000 nordlendinger om å delta på Fylkeshelseundersøkelsen. Datagrunnlaget skal brukes for å styrke lokal og regional samfunnsutvikling.

Representantskapet hos Shmil foreslår endringer i renovasjonsforskriften.

Her er en oversikt over mulige arbeidsgivere som har bruk for ansatte i sommersesongen  2020

Vega kommunestyre,  jfr sak 59/19, (PDF, 173 kB)  har vedtatt å lyse ut drift av Gardsøy fiskerihavn på anbud.

Bakgrunnen er å få inn en privat aktør som ivaretar drift og vedlikehold av havna og dets anlegg. Driften skal være på helårsbasis.

Vega - et godt sted å bo. 
Om bolyst, blilyst, tilflytting og sommerjobber for ungdom. Møtet er på Verdensarvsenteret lørdag den 28 desember fra kl.17:00 til kl.19:45

 

Formannskapets forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023 ligger ute til alminnelig ettersyn på Rådhuset fram til kommunestyrets møte 19.12.2019.

 

Ekstraordinære åpningstider på laboratoriet i tiden 28/10-8/11 

Uke 44; åpent mand, ons og tors; 09.00-12.00

Uke 45; åpent man, tir, ons, tor; 09.00-12.00

I tillegg til formelle krav til stillingene vil personlig egnethet bli vektlagt. Vega kommune har rekrutteringstiltak for sykepleiere, Søknadsfrist: 15. november 2019

Østbø AS er på Vega fra uke 43 tom ca uke 48 og tømmer septiktanker.  Vega Kommune har en avtale om tømming av septiktanker med Namdal Tankrens AS som igjen har en avtale med Østbø AS

Da en av våre veterinærer skal ut i svangerskapspermisjon, søker vi etter en vikar i 100% stilling.
Stillingen inngår i en attraktiv turnusordning som inkluderer 2-delt vakt i Vega kommune.