I perioden medio juni til medio august 2018 har Vega sykeheim og  hjemmetjenesten i Vega kommune behov for ferievikarer for sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, hjemmehjelpere, kokk og assistenter i pleieavd. renhold, vaskeri, kjøkken.

Frivillige lag og foreninger har i mange år gjort en enestående innsats med å ta vare på og formidle natur og kultur i Vegaøyan verdensarv. Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv setter derfor av midler hvert år til delfinansiering av arbeid som gjøres på frivillig basis

Vega Kommune søker informasjonsmedarbeidere til turistinformasjonen på Vega for sommersesongen 2018.

I henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene av

6. juni 1975 nr. 29, er det skrevet ut eiendomsskatt

for året 2018.

Vega er en øykommune på Sør-Helgelandskysten med ca 1 200 innbyggere. På 6 500 øyer, holmer og skjær fordelt på 163,3 km2, har vi et yrende dyre og fugleliv. Her ligger ett av Nord-Europas største gruntvannområder. På grunnlag av dette har Vega en unik kulturarv med lange ærfugltradisjoner, som har gjort oss til ett av UNESCOS verdensarvsteder. Dette er en stor satsning for Vegasamfunnet, både nærings- og turistmessig, på kultursiden og på skolesiden.

Kommunikasjonsmessig er vi nært flyplass med direktefly til blant annet Oslo, Trondheim og Bodø. Hurtigbåten tar 40 minutter, og fra kaia i Brønnøysund tar det 5 minutter til flyplass. Vi har også båt til Sandnessjøen som har flyplass i tillegg til sykehus. Kommunen har fotballhall, moderne treningssenter, fiber, ungdomsklubb, idrettslag, ungdomslag, hornmusikk, skolekorps og sangkor.

Kommunen har full barnehagedekning. Skole og barnehage er i samme bygg med nær tilknytning til store lekearealer og friluftsområder. Skolen har bibliotek, basseng, gymsal, fysikksal, sløyd- og formingssal, musikkrom, kunst- og naturgressbane. Alle elever i grunnskolen tilbys gratis varmt skolemåltid. For mer informasjon om kommunen, se visitvega.no / verdensarvvega.no / vegalive.no

Konfliktrådet i Salten og Helgeland

Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt. Dette gjelder både saker overført fra politiet og saker som partene selv henviser. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet til å løse saken med bistand fra en mekler. Mekling i konfliktråd er gratis og frivillig.

1 stk 100% stilling ledig som kommunelege 3

Informasjon om feiing fra Brønnøy Kommune. Er det ytterlige spørsmål kontakt Feietjenesten i Brønnøy. Kontaktinformasjon står nederst i teksten.

Ønsker du å klage må dette gjøres skriftlig til postkasse@vega.kommune.no  eller Vega kommune, Rørøyveien 10, 8980 Vega.

Det er oppdaget ett tilfelle av kikhoste på Vega hos barn i skolealder. Dersom du opplever symptomer som beskrevet nedenfor, eller har behov for oppfriskningsdose av vaksinen, eller har spørsmål om kikhoste for øvrig, ta kontakt med Vega legekontor.