Vega kommune er nå i gang med å utarbeide en kulturminneplan. Planen er en del av Riksantikvarens prosjekt kalt «Kulturminner i kommunen» - KIK. Målet med en slik plan er at vi som lokalsamfunn og kommune skal kunne ta bedre vare på spor etter levd liv.

Har du lyst til å utdanne deg til sykepleier, nytt utdanningstilbud på Helgeland med oppstart 2021.

Vega kommune ønsker alle våre unge, elever og studenter hjertelig velkommen hjem til årets julehøytideligheter etter et krevende og annerledes studiesemester.

Vega kommune har fortsatt influensavaksine tilgjengelig

Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt. Dette gjelder både saker overført fra politiet og saker som partene selv henviser. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet til å løse saken med bistand fra en mekler. Mekling i konfliktråd er gratis og frivillig.

Er du en engasjert person med ledig fritid og lyst på nye utfordringer?

Tomtene er regulert til fiskeri/havbruk. Øvrige vilkår, se vedtak.

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

Vega kommune lyser ut tilskudd til å gjennomføre tiltak i Vega verdensarvområdet. Ordningen gis over LUF. Formålet med tilskudd til tiltak er å styrke landbruket i Verdensarvområdet. Tiltak som gis tilskudd skal være i samsvar med gjeldende planer.

Laboratoriet er bemannet med sykepleier som utfører prøvetaking (forordnet av lege), sårstell og andre prosedyrer.

For blodprøvetaking og andre tjenester på laboratoriet, ring Vega legekontor for timeavtale, telefon 75036870. Det er ikke lenger mulighet for drop - in på laboratoriet. Dette for å kunne ivareta smitteforebyggende tiltak i forbindelse med pågående pandemi.

Det er åpnet for at våre beboere kan ta imot besøk innenfor visitt tiden på beboer sitt rom. Det er anledning til å ha besøk av to personer. Større arrangement må avvikles på besøksrom på ettermiddagstid.