Et spektakulært byggeprosjekt på Vega.

Il Vega har flere aktiviteter i bassenget for voksne. Det er plass til mange flere. Kom og bli med.

Mandag og tirsdag i denne uken (1-2/10) hadde ungdomstrinnet to hele dager med morsomme aktiviteter.  Kelp er det engelske ordet for tang og Experiene betyr erfaring/opplevelse.

Helgeland Landbrukstjenester SA er en regional landbruksbedrift som rekrutterer og ansetter arbeidskraft til landbruket på Helgeland. Vår organisasjon har 367 aktive eiere i 13 kommuner, har totalt 122 årsverk og ei omsetning 48 mill. i 2017. Vi søker nå en ny medarbeider. 

Søknad vedrørende algedyrkning på lokaliteten Bøbukta i Vega Kommune legges ut til offentlig høring i 4 uker fra den 25.09.18

Søknadsfrist 01.10.18 for oppstart januar 2019.

Vega kommune er i gang  med å lage en ny kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Fristen for å levere søknad om miljøtilskudd er 20.august 2018.

Velkommen til nytt skoleår