Jordbruk

Vega kommune inngår i et vertskommunesamarbeid med Sømna og Brønnøy når det gjelder landbrukstjenester, med Sømna som vertskommune. Tjenesten heter Sør-Helgeland Landbrukskontor. 

Ove Horpestad har kontorsted Vega, så du kan fortsatt besøke landbrukskontoret her for hjelp og veiledning. 

For mer informasjon om Sør-Helgeland Landbrukskontor, besøk Sømna kommune sin nettside. 

Kontaktinfo

Ove Horpestad
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 75 03 58 43

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega