Mobbeknappen

Blir du mobbet eller kjenner du noen som blir det?

Her kan du varsle om mobbing (brudd på opplæringsloven §9a)

Mobbeknappen er en elektronisk varslingskanal for elever, foreldre og foresatte.

Ved å trykke på Mobbeknappen kan du sende en beskjed til rektor på skolen din. Du må skrive navnet ditt, og gjerne et mobilnummer, og en beskrivelse av det du vil varsle om.

Rektor vil ta kontakt med deg for å snakke med deg, og det er rektors ansvar at det lages en aktivitetsplan hvor det står hva som skal gjøres.

Hvis du som elev ikke er fornøyd med rektor og skolens aktivitetsplan har du rett til å melde fra om saken til fylkesmannen.

Flott at du sier ifra om mobbing og krenkelser som elever opplever.

Meld fra