Koronavaksinering

Vi er nå godt i gang med vaksinering mot korona. Sykehjemmet og enkelte av helsepersonellet har fått dose én av vaksinen, det har også de aller eldste i kommunen. 

To doser

For å oppnå beskyttelse mot koronavirus må du få to doser vaksine. Lengden mellom vaksineringene kommer an på hvilken type vaksine man får. Ved første vaksinering får man tildelt time for neste vaksinering.

Prioriteringliste

Dessverre vil det ikke være nok vaksiner til alle i starten. Det er derfor utarbeidet en nasjonal prioriteringsliste for hvem som skal tilbys vaksiner først og denne prioriteringsrekkefølgen følges av alle landets kommuner.

Disse skal prioriteres:

  1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
  2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
  3. Alder 75-84 år 
  4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 
  5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 
  6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
  7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
  8. Alder 55-64 år 
  9. Alder 45-54 år 

Denne prioriteringen vil følges slavisk. Det vil derfor ikke ha hensikt å ta kontakt med legekontoret, legevakt eller fastlegen for å få plass tidligere i vaksinekøen. Se FHI sine nettsider for når det er forventet at de ulike aldersgrupper blir vaksinert og for mer informasjon om underliggende sykdommer.

Si ja til vaksine

Kommuneoverlegen anbefaler alle som får tilbud om vaksine å akseptere tilbudet og takke ja til vaksinen. For at vaksinen skal ha effekt er det viktig at mange nok har mottatt vaksinen slik at høy nok immunitet oppnås i befolkningen. Kun på den måten vil det ikke være nok uvaksinerte innbyggere til at viruset smitter og formerer seg videre i. Ved å vaksinere deg beskytter du de mest sårbare.

Det er gratis og frivillig å vaksinere seg

Å vaksinere seg er gratis og det er frivillig å la seg vaksinere. Det er derfor viktig for oss som kommune å ha oversikt over hvem av våre innbyggere som ønsker å få vaksine, slik at vi kan planlegge antall doser og logistikken rundt vaksineringen på en god måte. Ta allerede nå stilling til om du ønsker å vaksinere deg slik at du er klar til å bestille time når tidspunkt er klart.

Folkehelseinstituttet har opprettet en side med informasjon om koronavaksiner. Her kan du lese mer og se informasjonsvideoer om hvordan en vaksine blir godkjent, virkning, bivirkning og prioriteringslisten for vaksinering. Denne nettsiden oppdateres fortløpende etter hvert som mer informasjon blir tilgjengelig.

Ring og meld deg

Vi ber alle over 18 år ta kontakt med legekontoret mandag eller tirsdag fra kl. 08:30 - 12:00 på tlf. 75 03 68 71 og gi beskjed om du ønsker vaksine eller ikke. Det er viktig at både de som ønsker og de som ikke ønsker vaksine tar kontakt. 

Når du ringer må du oppgi navn, fødselsdato, mobilnummer og eventuelle kroniske sykdommer. Det blir satt opp time til dose én og dose to når det er din plass i køen. 

Status 19.02:

Vi er nå i gang med å få registrert de personer som ønsker å bli vaksinert. Vi får ennå lite med vaksine ved de ukentlige forsendelser, og vaksinerer jo fra eldst til yngst, derfor tar det en god stund før yngre personer prioriteres. Vi ønsker likevel at dere som oppholder dere i kommunen over lengre tid ringer og gir beskjed i de kommende uker om dere ønsker vaksinen eller ikke. Dette både for å ha oversikten over de prioriterte gruppene i vaksinekøen samt for å ha en liste over hvem vi kan kontakte om vi plutselig får mange flere doser enn vi gjør pr i dag. Vi får fortsatt spørsmål fra sentrale helsemyndigheter om hvor mange vi maksimalt kan vaksinere på f.eks 2 uker. Vi har åpen vaksinasjonstelefon på nummer 75 03 68 71 mandag og tirsdag helt til alle er ferdig vaksinert. Man kommer ikke raskere frem i køen til vaksinering fordi man ringer tidlig. Det viktigste de neste ukene er at de eldste, fra 60 år og oppover, samt personer med alvorlig sykdom ringer og melder seg på. Etter hvert blir det de yngre personers tur.    

BEMERK: All informasjon om vaksinasjon kommer fra Vega legekontor eller helsestasjonen. Det vil ikke bli brukt private aktører i forbindelse med vaksinering. Om du blir oppringt av et slikt selskap, ta kontakt med Vega legekontor på tlf. 75 03 68 70.

Møt til oppsatt tid

Legekontoret tar kontakt når det er din tur å bli vaksinert. Det er svært viktig at du møter opp til oppsatt tid. Vaksinene har kort holdbarhet, og vi ønsker ikke at noen doser går til spille. 

Fastlege i annen kommune

Det er kommunen som har ansvaret for å tilby koronavaksine til de som er i de prioriterte gruppene. Kommunens ansvar omfatter personer som er bosatt i kommunen, eller som oppholder seg i kommunen over en viss tid på grunn av studier, arbeid eller lignende. For å finne frem til de som har rett til vaksine fordi de har en bestemt sykdom, trengs hjelp av fastlegen. De har oversikt over de ulike sykdomstilstandene hos pasientene sine.

Mange har imidlertid fastlege i en annen kommune enn den de bor i. For at bostedskommunen skal kunne tilby vaksine til personer med fastlege utenfor egen kommune, må de først få oversikt over hvem dette gjelder. Kommunene og pasientenes fastleger kan i samarbeid velge ulike løsninger for å sikre at de som har rett på vaksine får et tilbud. Noen steder løses det ved at fastlegene varsler om de av pasientene sine som bor i andre kommuner, slik at pasienten tilbys vaksine i sin hjemkommune. Andre velger å løse det ved at fastlegen tilbyr vaksine direkte til sine pasienter uavhengig av hvor de bor eller oppholder seg.

I Vega kommune oppfordrer vi alle som oppholder seg i kommunen i lengre tid om å ta kontakt med oss på vaksinetelefonen mandager og tirsdager fra 08.30 – 12.00 og meld deg på. Vi kontakter deg når det blir din plass i køen.

Kontaktinfo

Vega legekontor
Telefon 75 03 68 70