Influensavaksinering høsten 2021

Nå er det tid for vaksinering mot influensa.

Det er følgende grupper som anbefales å bli vaksinert mot influensa:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert blodtrykk)
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en farlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Du kan lese mer om influensavaksinering på FHI sine nettsider.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har pasientkontakt ved behandling eller pleie
 • personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Massevaksinering

Torsdag 28. oktober og fredag 29.oktober kl. 09:00 - 15:00

Det vil komme flere datoer etter hvert. Det vaksineres til alle som ønsker har fått vaksinen.

Sted: Vega legekontor

Du bestiller time til influensavaksinering ved å ringe Vega legekontor på tlf. 75 03 68 70 mellom kl. 09:00 - 12:00. Det er ikke mulig med drop-in.

Pris og betaling

Vaksinering koster kr. 50,- i egenandel for personer i risikogruppen. Dersom du har frikort er vaksinen gratis.