Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

11. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Her finner du informasjon om valget og listeforslag til ettersyn.

Listeforslag til ettersyn

Hvem har stemmerett?

Du har stemmerett ved valget dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2023
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Husk legitimasjon

Du må vise legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.

Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde. Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet. Den ansatte må da legitimere seg.

Informasjon om valget


Du finner mer informasjon på valg.no.

Kontaktinfo

Marit Nilsen
Avdelingsleder informasjonsavdelingen
E-post
Telefon 75 03 58 79

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega