Oppfordring til alle som har mottatt koronavaksine

Nordland Fylkeskommune har bestemt at kjøretøy som skal til/fra Tjøtta og til/fra Horn ikke har fortrinnsrett ved anløp av Igerøy på vinterrute.

Nordland politidistrikt har endret fremgangsmåten for å melde og søke om tillatelse til arrangementer. 

Renholdspersonell søkes for oppdrag på Verdensarvsenteret i sommer – hovedsakelig lørdager og søndager. Ca. 6 - 8 timer pr. helg.

I 2021 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet fordele 1,8 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar. I tillegg kan frivillige lag og organisasjonar no søkje om tilskot for arrangement eller aktivitetar som er påverka av covid-19 pandemien. 

 

 

Nå nærmer det seg årets hovedinntekt av nordnorske studenter ved studenthjemmet her i Oslo.

Et tilbud til barn som skal begynne i 4. - 7. klasse til høsten. 

I samarbeid med Vega verneområdestyre, Vega Verdensarv og Vega kommune har John Arne Ludvigsen nå båt tilgjengelig for fraktoppdrag.

Her kan du følge med på 17. mai på Vega