Nye Coronaregler pr. 03.12.2021

Vi anbefaler at folk som kommer reisende inn til Norge tester seg ved grenseovergang før de fortsetter reisen videre.

Over ser du en oversikt over nasjonale råd og regler gjeldende fra 03.12.2021. Du kan laste ned bildet i PDF-format her

Ved behov for testing på Vega på dagtid mandag til fredag, ring 75 03 68 70 og avtal time. Ved behov for testing utenfor legekontorets åpningstid, ring 116117 for å gjøre en avtale om testing/utlevering av tester.

Hvis du mistenker du har blitt utsatt for smitte med omikron varianten, så isoler deg og ring Vega legekontor for snarest mulig testing og evt. smittesporing.

Ved besøk på Vega omsorgssenter anbefales det pr. 03.12.21 at munnbind benyttes.

Vega kommunes budsjett ble lagt ut til off. gjennomsyn på Vega rådhus, 2. desember 2021.

I statsbudsjettet for 2020 ble det for første gang satt av midler til en Etteradopsjonskoordinator. Tjenesten er finansiert av Bufdir og er en råd og veiledningstjeneste for alle som er adoptert fra utlandet, deres adoptivforeldre, søsken og øvrig nettverk.

Vi ønsker å høre din mening om hva som er viktig for å skape et livskraftig lokalsamfunn i fremtiden. 

Vega legekontor informerer om at vi i dag har hatt en pasient som har testet positiv for Corona på selvtest, men som testet negativ på hurtigtest hos oss.

En ansatt i 6. klasse ved Vega skole har testet positivt på selvtest for korona lørdag 20.11.2021.

På pressekonferansen 12.11.2021 ble det sagt at det vil bli satt inn tiltak rettet mot uvaksinert helsepersonell som ivaretar sårbare pasienter. Regjeringen har lagt ut følgende : «Vi vil ta ytterligere grep for å beskytte sårbare pasienter fra smitte. 

Det er i dag morges den 18.11.2021 påvist positiv hurtigtest for Corona på elev ved Vega skole. Eleven er husstandskontakt til en annen smittet og er «fanget opp» ved daglig selvtesting. Eleven er vaksinert mot Corona. 

Vega legekontor kan oppdatere om at positiv hurtigtest tatt søndag kveld er bekreftet positiv ved PCR test.

Frivillige lag og organisasjoner som har bygd eller rehabilitert idrettsanlegg, nærmiljøanlegg eller anlegg for friluftsliv i fjellet kan nå søke på ordningen om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

 

 

Nytt tilfelle med positiv hurtigtest for Corona på Vega.