Skolefritidsordningen (SFO)

Hva tilbyr vi?

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til barn på 1. til 4. trinn, og for barn med spesielle behov på 1. til 7. trinn.

SFO skal være noe annet enn skole og barnehage, og den er ikke en del av skolen. Det skal være en trygg oppholdsplass for barna, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

SFO på Vega holder til på Vega skole. Rektor er øverste administrative leder av SFO. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret og det er dermed ingen plikt for kommunene å ha en slik ordning i feriene. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO. 

Påmelding

Påmelding gjøres ved at påmeldingsskjema fylles ut og leveres/sendes til skolen.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for kommunal SFO er 1.mai, men du kan også søke resten av året.

Priser

Priser gjelder fra 1. mars 2021.

  Pris Pris kost
Hel plass 2200 200
Halv plass 1700 200

Søskenmoderasjon -25% for opphold.

 

Oppsigelse

Oppsigelsestiden er 2 måneder fra den første påfølgende måned.

 

Åpningstid: 07:30 - 16:30

Kontaktinfo

Lene Bue
Leder SFO
E-post
Telefon 915 85 051
Mobil 950 55 498

Adresse

Åsveien
8982 Vega

Åpningstider

Man - Fre: 07:00 - 16:30