Fravær/permisjon

Hvor mange dager kan du søke om?

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil 10 skoledager/2 uker. Det er rektor som avgjør om permisjonssøknaden blir innvilget. 

Lovfestet rett til permisjon

Det er kun elever som tilhører trossamfunn utenfor Den norske kirke som har en lovfestet rett til permisjon. Disse elevene har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. 

Slik søker du

Det må sendes en datert, skriftlig søknad til skolen med begrunnelse for fravær. Den kan gjerne skrives i meldingsbok, men også i brev form eller på e-post.

Lærere
Navn E-post Rolle
Kirsten Brattland Elsfjordstrand kirsten.elsfjordstrand@vega.kommune.no Rektor
Daniel Ulriksen daniel.ulriksen@vegaskolen.no Assisterende rektor
Kari Kvalø karkva@vegaskolen.no Inspektør
Berit H. Evensen berit.evensen@vegaskolen.no Lærer
Berit M. Jenssen berit.jenssen@vegaskolen.no Lærer
Berit Solrud berit.solrud@vegaskolen.no Lærer
Brita Hov brita.hov@vegaskolen.no Lærer og IT-ressurs
Britt Refvik britt.refvik@vegaskolen.no Lærer
Caroline Tro Haugsjø caroline.haugsjo@vegaskolen.no Lærer
Dine Mette Rautila dine.m.rautila@vegaskolen.no Lærer
Elin Røed elin.roed@vegaskolen.no Lærer
Kjartan Sørøy kjartan.soroy@vegaskolen.no Lærer
Linda Bergåker linda.bergaker@vegaskolen.no Lærer
Line Lorentsen line.lorentsen@vegaskolen.no Lærer
Marina Øverdal marina.overdal@vegaskolen.no Lærer
Marius Jenssen marius.jenssen@vegaskolen.no Lærer
Solveig Løbeck solveig.lobeck@vegaskolen.no Lærer
Stine Mari Trondsen stine.m.trondsen@vegaskolen.no Lærer
Per Kristian Krogh perkro@vegaskolen.no Lærer
Erlend Nilsen erlend.nilsen@vegaskolen.no Lærer
Molly-Melissa E Sakslund molsak@vegaskolen.no Lærer
Ina Røed Madsen ina.madsen@vegaskolen.no Miljøterapeut
Kjellrun Nilsen kjellrun.nilsen@vegaskolen.no Lærer
Sandra Vangen sanjen@vegaskolen.no Lærer
Alexandra Wika Løbeck alelob@vegaskolen.no Fagarbeider
Annette Wika Løbeck annette.wika.lobeck@vegaskolen.no Fagarbeider
Brit Johanne Pedersen brit.j.pedersen@vegaskolen.no Fagarbeider
Kai André Pedersen kaiped@vegaskolen.no Fagarbeider
Laila Mortensen laila.mortensen@vegaskolen.no Fagarbeider
Marianne Mortensen marmor@vegaskolen.no Fagarbeider
Marte Flatås marte.flatas@vegaskolen.no Fagarbeider
Marita Risholm marris@vegaskolen.no Fagabrbeier
Ola Nergård olaner@vegaskolen.no Fagarbeider

Kontaktinfo

Kirsten Elsfjordstrand
Rektor
E-post
Telefon 90 73 13 58