Fravær/permisjon

Hvor mange dager kan du søke om?

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil 10 skoledager/2 uker. Det er rektor som avgjør om permisjonssøknaden blir innvilget. 

Lovfestet rett til permisjon

Det er kun elever som tilhører trossamfunn utenfor Den norske kirke som har en lovfestet rett til permisjon. Disse elevene har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. 

Slik søker du

Det må sendes en datert, skriftlig søknad til skolen med begrunnelse for fravær. Den kan gjerne skrives i meldingsbok, men også i brev form eller på e-post.

Lærere
Navn E-post Rolle
Kjartan Sørøy kjartan.soroy@vegaskolen.no Konstituert rektor
Arnhild Dorthea Ludvigsen arnhild.ludvigsen@vegaskolen.no Inspektør
Berit H. Evensen berit.evensen@vegaskolen.no Lærer
Berit M. Jenssen berit.jenssen@vegaskolen.no Lærer
Berit Solrud berit.solrud@vegaskolen.no Lærer
Brita Hov brita.hov@vegaskolen.no Lærer og IT-ressurs
Britt Refvik britt.refvik@vegaskolen.no Lærer
Caroline Tro Haugsjø caroline.haugsjo@vegaskolen.no Lærer
Daniel Ulriksen daniel.ulriksen@vegaskolen.no Lærer
Dine Mette Rautila dine.m.rautila@vegaskolen.no Lærer
Elin Røed elin.roed@vegaskolen.no Lærer
Kjellrun Nilsen kjellrun.nilsen@vegaskolen.no Lærer
Kristoff Siem kristoff.siem@vegaskolen.no Lærer
Lena Sofie Rakvaag lena.rakvaag@vegaskolen.no Lærer
Linda Bergåker linda.bergaker@vegaskolen.no Lærer
Line Lorentsen line.lorentsen@vegaskolen.no Lærer
Marina Øverdal marina.overdal@vegaskolen.no Lærer
Marius Jenssen marius.jenssen@vegaskolen.no Lærer
Solveig Løbeck solveig.lobeck@vegaskolen.no Lærer
Stine Mari Trondsen stine.m.trondsen@vegaskolen.no Lærer

Kontaktinfo

Kjartan Sørøy
Konstituert rektor
E-post
Mobil 906 09 996