Fravær/permisjon

Hvor mange dager kan du søke om?

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil 10 skoledager/2 uker. Det er rektor som avgjør om permisjonssøknaden blir innvilget. 

Lovfestet rett til permisjon

Det er kun elever som tilhører trossamfunn utenfor Den norske kirke som har en lovfestet rett til permisjon. Disse elevene har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. 

Slik søker du

Det må sendes en datert, skriftlig søknad til skolen med begrunnelse for fravær. Den kan gjerne skrives i meldingsbok, men også i brev form eller på e-post.

Lærere
Navn E-post
Anita Trøite anita.troite@vega.kommune.no
Karin Maria Johansen karjoh@vegaskolen.no
Arnhild Dorthea Ludvigsen arnhild.ludvigsen@vegaskolen.no
Berit M. Jenssen berit.jenssen@vegaskolen.no
Berit Solrud berit.solrud@vegaskolen.no
Brita Hov brita.hov@vegaskolen.no
Britt Refvik britt.refvik@vegaskolen.no
Caroline Tro Haugsjø caroline.haugsjo@vegaskolen.no
Daniel Ulriksen daniel.ulriksen@vegaskolen.no
Dine Mette Rautila dine.m.rautila@vegaskolen.no
Eivind Henjum eivind.henjum@vegaskolen.no
Elin Røed elin.roed@vegaskolen.no
Erlend Nilsen erlend.nilsen@vegaskolen.no
Grete Annie Johansen grete.a.johansen@vegaskolen.no
Janne Mari Heipt janne.m.heipt@vegaskolen.no
Kjartan Sørøy kjartan.soroy@vegaskolen.no
Kjellrun Nilsen kjellrun.nilsen@vegaskolen.no
Knut Ivar Karlsen knut.i.karlsen@vegaskolen.no
Kristoff Siem kristoff.siem@vegaskolen.no
Lena Sofie Rakvaag lena.rakvaag@vegaskolen.no
Linda Bergåker linda.bergaker@vegaskolen.no
Line Lorentsen line.lorentsen@vegaskolen.no
Live Lænn live.lann@vegaskolen.no
Marina Øverdal marina.overdal@vegaskolen.no
Solveig Løbeck solveig.lobeck@vegaskolen.no
Sofie Sundsvold sofie.sundsvold@vegaskolen.no
Stine Mari Trondsen stine.m.trondsen@vegaskolen.no

Kontaktinfo

Anita Trøite
Rektor
E-post
Telefon 75 03 68 26
Mobil 917 13 320