Logopedtjenesten

Logopedtjenesten i Vega er lokalisert i Vega Helsehus på Gladstad. 

Logoped Grete Annie Johansen arbeider i 50 % stilling som kommunal logoped etter Lov om voksenopplæring og Opplæringsloven. De resterende 50 % drives som privat praksis etter Lov om folketrygd. Den kommunale stillingen er underlagt rektor.

Klientgrupper

Kommunal praksis er variert og lokalisert både til Vega omsorgssenter, barnehagen og skolen. Tjenesten fungerer opp mot følgende klientgrupper:

- Afasi/hjerneslag
- Taleflytvansker
- Stemmevansker: funksjonelle (etter feil bruk) og organiske (etter operasjon)
- Språkvansker. Språklydsvansker, lærevansker, dysleksi.

Nye klienter

Tilmelding av nye klienter skjer gjennom lege/helseetat, PPT eller andre institusjoner på 2. linjenivå. Kontoret er utstyrt med en god del utstyr i form av testmateriell, treningsmateriell, data- og programvare.

Kontaktinfo

Grete Annie Johansen
Logoped
E-post
Telefon 75 03 58 82
Mobil 90 99 01 36

Adresse

Åsveien 32
8982 Vega