Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund er en avdeling under Helgelandssykehuset HF og dekker kommunene Sømna, Vevelstad, Bindal, Brønnøy og Vega.

BUP har akuttfunksjon på dagtid. Poliklinikken har organisert beredskap slik at behandlingspersonell skal være tilgjengelig i saker der det er behov for akutt hjelp.

Avdelingen har lokaler i Psykiatrisk Senter Ytre Helgeland og er dermed samlokalisert med Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Dagavdelingen. Lokalene er funksjonelle, lyse og trivelige og med sambruk av diverse personalrom, møterom og terapirom.

I BUPstaben er ulike yrkesgrupper representert, noe som er viktig i teamjobbing.

BUP Brønnøysund har utviklet kompetanse på forskjellige områder. Noe av dette er nettverks- og relasjonsarbeid, familieterapi, kognitiv terapi og PMTO (Parent Management Training - Oregon). Poliklinikken skal dekke de polikliniske tjenester på andrelinjenivå i kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad. Disse kommunene har til sammen et befolkningsgrunnlag på ca. 13300 innbyggere.

Eksterne lenker

Tips og ressurser for foreldre
Adferdssenteret.no
Bufetat.no

Kontaktinfo

BUP
Telefon 75 06 06 60