eInnsyn

Følger du denne lenken kommer du til postlisten. 

Postliste i tidligere base (2015-2021) er utilgjengelig på nett. Ønsker du innsyn i en sak ta kontakt med sentralbordet på postkasse@vega.kommune.no.

Innsyn

Alle saksdokumenter i kommunen er i utgangspunktet offentlige, med mindre det er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om informasjon i et dokument kan unntas fra offentligheten, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (offentlighetsloven § 11).

Fra innsynsløsningen kan du åpne dokumenter direkte i PDF-format når de ikke er unntatt med lovhjemmel. Hvis et dokument ikke blir direkte publisert, kan du be om innsyn. Dette kan gjøres i Elements Publikum.

Kommunens innsynsløsning publiserer kun dokumenter journalført fra og med 2015. For innsyn i dokumenter som er journalført før den datoen, vennligst send din innsynsforespørsel til postkasse@vega.kommune.no.

Tenk på følgende før du sender brev eller e-post til kommunen

Henvendelser som fører til saksbehandling kommer på kommunens offentlige postliste. Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen eller på nyhetene.

Skal du sende sensitive opplysninger til kommunen, bør disse sendes per brev. E-post er ikke en sikker forsendelsesmetode for sensitive opplysninger. 


Lenker