Hva koster det å søke?

Sakbehandlingsgebyret blir beregnet ut fra et basisgebyr basert på hva du skal bygge. Dersom du ønsker dispensasjon kommer dispensasjonsgebyret i tillegg.

Eksemplet under viser saksbehandlingsgebyr for å bygge en garasje på 50 m² som krever dispensasjon fra regulert byggegrense:

Type gebyr

Pris i kroner

Basisgebyr nybygg (50-200 kvm) 2600
Dispensasjon, byggegrense 1560
Sum 4160

Kontaktinfo

Rune Kristiansen
Plan- og byggesaksbehandler
E-post
Telefon 75 03 58 63
Mobil 957 84 938

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8980 Vega