Vannlekkasje på hovedledningen

Ledningsnett er fylt og alle skal ha fått vannet tilbake. Det innføres kokepåbud på vann til drikke og mat. Det vil bli sendt ut ny varsling når kokepåbudet oppheves. 

Idrettslag