Hva kan jeg søke om selv?

Noen tiltak kan du søke om og utføre selv, men for større tiltak må ansvarlig foretak stå for søknaden og utførelsen. Les mer om tiltak du kan utføre selv i plan- og bygningsloven § 20 - 4 og byggesakforskriften kap. 3.

Dersom du kan søke selv

Les mer her om hvordan du søker.

Dersom du ikke kan søke selv

Kontakt fagfolk som kan søke for deg. Din rolle i byggesaken blir da tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Prosjektering og utførelse overlates også til fagfolk som du må engasjere og inngå avtaler med. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Ansvarsrett i tiltaket

Foretaket skal sende en erklæring til kommunen om at det påtar seg det juridiske og offentligrettslige ansvaret for byggesaken. Med erklæringen bekrefter foretaket også at det har den nødvendige faglige kompetansen til å kunne utføre arbeidet på en forsvarlig måte. Erklæringen skal sendes inn før arbeidet starter, men arbeidet kan starte umiddelbart etter at erklæringen er sendt. Når erklæringen er sendt, har foretaket påtatt seg ansvarsrett. 

Hos Direktoratet for byggkvalitet kan du søke etter firma med sentral godkjennning.

Er du i tvil om du kan søke selv, ta kontakt med avdeling for teknisk og eiendom.

Kontaktinfo

.
Plan- og byggesaker
E-post
Telefon 75 03 58 60

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8980 Vega