Helsetjenesten i skolen; 6-15 år

Det skal finnes helsetjeneste i skolen  på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler og kan bestå av helsesykepleier, skolelege, psykolog og fysioterapeut evt. andre.

Helsesykepleieren har kontortid på skolen hver onsdag fra kl. 08.30 til ca. kl. 14.30. Hun har kontor sammen med administrasjonen.  Telefonnummer til helsetjenesten i skolen er 75 03 68 35 eller 911 33 232.

Helsetjenesten i skolen er ansvarlig for vaksinasjon og gir i samarbeid med skolen tilbud om undervisning i klasser, grupper og enkeltsamtaler. Alle henvendelser tas imot og tjenesten har taushetsplikt.

Aktuelle samtaleemner kan være:

- Fravær
- Skolehverdag
- Læringsvansker
- Tanker og følelser
- Forelskelse
- Kropp
- Tristhet
- Krangling
- Mobbing
- Vold og overgrep
- Pubertet
- Selvskading
- Problemer hjemme
- Trening
- «Den perfekte kroppen»
- Røyk og snus
- Rus
- Sex og prevensjon
- Omskjæring
- Skader på skolen

Ofte hjelper det å prate med en voksen, men noen ganger trenger man mer hjelp. Da kan helsetjenesten i skolen sette deg i kontakt med f.eks. fastlege, tannlege, fysioterapeut eller psykolog.

Les mer om helsetjenesten i skolen her. 

Eksterne lenker:

Ung.no
Barneombudet
Sex og samfunn
Skeiv ungdom
SMISO - Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep
Mental helse ungdom
Amathea - råd til ufrivillig gravide

Kontaktinfo

Hilde Sprækenhus
Helsesykepleier
E-post
Telefon 75 03 68 71
Mobil 911 33 232