I henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene av

6. juni 1975 nr. 29, er det skrevet ut eiendomsskatt

for året 2018.

Konfliktrådet i Salten og Helgeland

Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt. Dette gjelder både saker overført fra politiet og saker som partene selv henviser. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet til å løse saken med bistand fra en mekler. Mekling i konfliktråd er gratis og frivillig.

1 stk 100% stilling ledig som kommunelege 3

Informasjon om feiing fra Brønnøy Kommune. Er det ytterlige spørsmål kontakt Feietjenesten i Brønnøy. Kontaktinformasjon står nederst i teksten.

Ønsker du å klage må dette gjøres skriftlig til postkasse@vega.kommune.no  eller Vega kommune, Rørøyveien 10, 8980 Vega.

Det er oppdaget ett tilfelle av kikhoste på Vega hos barn i skolealder. Dersom du opplever symptomer som beskrevet nedenfor, eller har behov for oppfriskningsdose av vaksinen, eller har spørsmål om kikhoste for øvrig, ta kontakt med Vega legekontor.

I henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 nr. 29, er det skrevet ut eiendomsskatt for året 2020.

 

Det går fremover og etter planen skal senteret stå ferdig i august 2018