Vann

Generelt for de private vannverkene:

Alle de private vannverkene har melkebruk som abonnenter. Dette medfører at kommuneveterinæren skal holde oppsyn med gards-brukene og derunder vannforsyningssystemene.

1. Eidem I vannverk:
Kilde er elv/fjellbekk. Kapasitet og vannkvalitet er tilfredsstillende. Det er sil på inntaket, men eller ingen vannbehandling.

2. Eidem II vannverk:
Kilde er et lite tjern. Kapasitet og vannkvalitet er av og til ikke tilfredsstillende. Det finnes ingen vannbehandling.

3. Vika I vannverk:
Kilde er en underjordisk fjellbekk. Kapasitet og vannkvalitet er tilfredsstillende. Det finnes ingen vannbehandling.

4. Vika II vannverk:
Vannkilden kommer fra fjellet. Kapasitet og vannkvalitet er tilfredsstillende. Det finnes ingen vannbehandling

5. Gullsvåg vannverk:
Kilde er en elv/bekk. Kapasitet og vannkvalitet er tilfredsstillende. Det finnes ingen vannbehandling.