Fakturainformasjon

Innbetaling og faktura

Økonomiavdelingen står for innfordring av:


•    Kommunale eiendomsgebyr (eiendomsskatt, renovasjon, vann- og avløpsavgift) 
•    Kommunal SFO/barnehageregninger 
•    Kommunale husleier
•    Kommunale regninger fra helse- og omsorgstjenesten 
•    Diverse gebyrer/avgifter fra teknisk avdeling 
•    I tillegg en del kommunale krav av mer tilfeldig art 

 

Kontaktinfo

Helene Lindrupsen
Økonomiavdelingen (faktura)
E-post
Telefon +47 75 03 58 15

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega