NAV Sør-Helgeland

Fra 1. mars heter vårt nye NAV-kontor NAV Sør-Helgeland. NAV-kontoret har sitt hovedlokale i Havnegata 40(TTS-bygget) i Brønnøysund.

I Vega vil det ikke være åpent mottak for «drop-in», men det kan gjøres avtale om å møte din veileder i NAV enten i Brønnøysund eller Vega etter avtale.

Åpningstider hos NAV Sør-Helgeland finner du på deres nettside

Ring kontaktsenteret på tlf 55 55 33 33, eller bruk de digitale løsningene på http://nav.no.

Kontaktinfo

NAV Sør-Helgeland
Telefon 55 55 33 33

Kontornummer: 1815