Svangerskap/jordmortjenesten

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor på helsestasjon. Den gravide kan velge om hun vil gå til sin fastlege eller jordmor. Tilbudet er gratis, og skal sørge for at du får råd og veiledning, slik at både du og barnet har det best mulig.

Det er inngått avtale mellom Vega kommune og Helgelandssykehuset om kjøp av jordmortjeneste. Kontroller utføres på Vega helsestasjon. Jordmor kommer til Vega første tirsdag i måneden, endringer kan forekomme.

Jordmortjenesten omfatter:

- svangerskapskontroller
- svangerskapskurs (organiseres som enkeltundervisning på dagtid)
- etterkontroll etter fødsel
- hjemmebesøk etter fødsel

For timebestilling, ring Vega helsestasjon på 75 03 68 71 eller
Vega legekontor på 75 03 68 70.

Dokumenter og eksterne lenker:

Plan for svangerskapsomsorgen i Vega (PDF, 471 kB)

Om svangerskapskontroller
Undersøkelser og prøver ved svangerskapskontroller