Lovgrunnlag

Helsestasjontjenesten er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge 0-20 år. Den skal være med å bidra til å forebygge sykdom og fremme god helse hos barn og unge.  Tjenesten er et gratis lavterskeltilbud, og en del av den kommunale helsetjenesten.  Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt.

Nedenfor finner du linker til lovgrunnlag:

Nasjonale faglige retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)

Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester

Adresse

Vega Omsorgssenter
Torvåsmyra 1
8983 Vega