Barn 0-5 år

Helsestasjon er til barn 0-5 år og deres foreldre. Grunnbemanningen består av jordmor, helsesykepleier, lege og fysioterapeut. Helsestasjonen samarbeider også med BUP, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) etter behov.

Helsestasjonen ser alle barn fra fødselen av, og følger med på barnets fysiske og psykososiale utvikling.

Det gis tilbud om støtte og veiledning i forbindelse med tema:

- Barnets motoriske og psykososiale utvikling
- Ammeveiledning
- Vaksinasjon
- Ernæring
- Språkutvikling
- Tannhelse
- Foreldrerollen
- Samliv
- Samspill
- Vold, overgrep og omsorgssvikt

Utlån

Helsestasjonen låner ut utstyr til gravide og småbarnsforeldre.

Bilseter, elektrisk brystpumpe, sengevætingsalarm, sele til bruk ved evakuering ned brannstige, bilsele, avlastningsbelte for gravide. 

Ta kontakt med helsestasjonen for mer informasjon om pris og utlån.

Eksterne lenker:

Barnevaksinasjonsprogrammet
Ammehjelpen.no