Voksenopplæring

Vega kommune har et samarbeid med Brønnøy kultur- og kompetansesenter om voksenopplæring.

Prinsippet om livslang læring

Livslang læring er et viktig prinsipp i norsk utdanningspolitikk. Målet er at alle skal ha mulighet til å fornye sin kompetanse og utvikle sine evner gjennom hele livet. Det kan bidra til å øke den enkeltes livskvalitet og til verdiskapning og fleksibilitet i arbeidslivet.

Fra 2002 har voksne gjennom Opplæringslovens § 4A-1 og § 4A-2 fått rett til tilpasset grunnskoleopplæring. Alle som er over 16 år og som trenger det har rett til gratis opplæring. Den enkelte har også rett til rådgiving for å få kartlagt sine opplæringsbehov. Voksne som er født før 1978 og som ikke har fullført videregående skole har rett til gratis videregående opplæring.

Brønnøy voksenopplæring

Kontaktinfo

Brønnøy kultur- og kompetansesenter
E-post
Telefon 75 01 22 80