Videregående utdanning

Nærmeste videregående skole for Vegas ungdom er Brønnøysund Videregående Skole (BVS). Elevene kan pendle hver dag med hurtigbåt eller bo på hybel.

Brønnøysund videregående skole

Kontaktinfo

Brønnøysund videregående skole
E-post
Telefon 75 00 99 00
Mobil 94 13 25 91