Oversikt over ansatte

Her finner du en oversikt over lærere ved Vega barne- og ungdomskole. Om du trenger å kontakte noen av de, kan det gjøres på e-post. Listen er alfabetisert på fornavn.

Lærere
Navn E-post Rolle
Kirsten Brattland Elsfjordstrand kirsten.elsfjordstrand@vega.kommune.no Rektor
Daniel Ulriksen daniel.ulriksen@vegaskolen.no Assisterende rektor
Kari Kvalø karkva@vegaskolen.no Inspektør
Berit H. Evensen berit.evensen@vegaskolen.no Lærer
Berit M. Jenssen berit.jenssen@vegaskolen.no Lærer
Berit Solrud berit.solrud@vegaskolen.no Lærer
Brita Hov brita.hov@vegaskolen.no Lærer og IT-ressurs
Britt Refvik britt.refvik@vegaskolen.no Lærer
Caroline Tro Haugsjø caroline.haugsjo@vegaskolen.no Lærer
Dine Mette Rautila dine.m.rautila@vegaskolen.no Lærer
Elin Røed elin.roed@vegaskolen.no Lærer
Kjartan Sørøy kjartan.soroy@vegaskolen.no Lærer
Linda Bergåker linda.bergaker@vegaskolen.no Lærer
Line Lorentsen line.lorentsen@vegaskolen.no Lærer
Marina Øverdal marina.overdal@vegaskolen.no Lærer
Marius Jenssen marius.jenssen@vegaskolen.no Lærer
Solveig Løbeck solveig.lobeck@vegaskolen.no Lærer
Stine Mari Trondsen stine.m.trondsen@vegaskolen.no Lærer
Per Kristian Krogh perkro@vegaskolen.no Lærer
Erlend Nilsen erlend.nilsen@vegaskolen.no Lærer
Molly-Melissa E Sakslund molsak@vegaskolen.no Lærer
Ina Røed Madsen ina.madsen@vegaskolen.no Miljøterapeut
Kjellrun Nilsen kjellrun.nilsen@vegaskolen.no Lærer
Sandra Vangen sanjen@vegaskolen.no Lærer
Alexandra Wika Løbeck alelob@vegaskolen.no Fagarbeider
Annette Wika Løbeck annette.wika.lobeck@vegaskolen.no Fagarbeider
Brit Johanne Pedersen brit.j.pedersen@vegaskolen.no Fagarbeider
Kai André Pedersen kaiped@vegaskolen.no Fagarbeider
Laila Mortensen laila.mortensen@vegaskolen.no Fagarbeider
Marianne Mortensen marmor@vegaskolen.no Fagarbeider
Marte Flatås marte.flatas@vegaskolen.no Fagarbeider
Marita Risholm marris@vegaskolen.no Fagabrbeier
Ola Nergård olaner@vegaskolen.no Fagarbeider