Oversikt over ansatte

Her finner du en oversikt over lærere ved Vega barne- og ungdomskole. Om du trenger å kontakte noen av de, kan det gjøres på e-post. Listen er alfabetisert på fornavn.

Lærere
Navn E-post
Anita Trøite anita.troite@vega.kommune.no
Karin Maria Johansen karjoh@vegaskolen.no
Arnhild Dorthea Ludvigsen arnhild.ludvigsen@vegaskolen.no
Berit M. Jenssen berit.jenssen@vegaskolen.no
Berit Solrud berit.solrud@vegaskolen.no
Brita Hov brita.hov@vegaskolen.no
Britt Refvik britt.refvik@vegaskolen.no
Caroline Tro Haugsjø caroline.haugsjo@vegaskolen.no
Daniel Ulriksen daniel.ulriksen@vegaskolen.no
Dine Mette Rautila dine.m.rautila@vegaskolen.no
Eivind Henjum eivind.henjum@vegaskolen.no
Elin Røed elin.roed@vegaskolen.no
Erlend Nilsen erlend.nilsen@vegaskolen.no
Grete Annie Johansen grete.a.johansen@vegaskolen.no
Janne Mari Heipt janne.m.heipt@vegaskolen.no
Kjartan Sørøy kjartan.soroy@vegaskolen.no
Kjellrun Nilsen kjellrun.nilsen@vegaskolen.no
Knut Ivar Karlsen knut.i.karlsen@vegaskolen.no
Kristoff Siem kristoff.siem@vegaskolen.no
Lena Sofie Rakvaag lena.rakvaag@vegaskolen.no
Linda Bergåker linda.bergaker@vegaskolen.no
Line Lorentsen line.lorentsen@vegaskolen.no
Live Lænn live.lann@vegaskolen.no
Marina Øverdal marina.overdal@vegaskolen.no
Solveig Løbeck solveig.lobeck@vegaskolen.no
Sofie Sundsvold sofie.sundsvold@vegaskolen.no
Stine Mari Trondsen stine.m.trondsen@vegaskolen.no