Om Vega barne- og ungdomskole

Vega barne- og ungdomsskole gir undervisningstilbud for alle mellom 6 og 16 år i kommunen, og har skolefritidstilbud til elevene i 1. - 4. klasse. Det er en fulldelt 1-10 skole.

På skoletunet finnes også den kommunale svømmehallen, barnehagen, SFO, og folkebiblioteket. Rett utenfor skolen finnes store utearealer med mulighet for friluftsaktiviteter.

Du kan se mer informasjon om skolen på skoleporten.udir.no.

                        

Kontaktinfo

Vega barne- og ungdomskole
E-post
Telefon 75 03 68 20

Adresse

Postadresse:

Postboks 24

8981 Vega

Besøksadresse:

Åsveien 28

8982 Vega