Karrieresenter Sør-Helgeland

Karrieresenteret Sør-Helgeland dekker kommunene: Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad og Bindal.

Etablering av karrieresenter i Nordland er et resultat av økt satsing på et helhetlig system for yrkes- og utdanningsveiledning. Det er etablert 9 karrieresentre i Nordland.

Sentrenes tilbud:
- Individuell veiledning og informasjon til voksne og ungdom som ikke er tilknyttet skole- og oppfølgingstjenesten
- Å være faglig ressurs for grunskoler og videregående skoler
- Å være faglig ressurs for NAV, bedrifter og offentlige virksomheter

Tjenesten er offentlig støttet og uten kostnader for den enkelte.