Borgelig vielse i Vega Kommune.

Fra 1. januar 2018 har kommunene overtatt ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler i Norge. Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. Her finner dere informasjon om hvordan dere skal gå fram for å gifte dere hos oss.

Før bryllupet

Før dere gifter dere, må ekteskapsvilkårene prøves. Folkeregistermyndigheten (Skatteetaten) utsteder prøvingsattest, og den er gyldig i 4 måneder etter utstedelse. Det må sendes inn en del papirer til Skatteetaten for å få prøvingsattest, behandlingstiden er ca 2 – 3 uker. Når dere har mottatt gyldig prøvingsattest, kan dere avtale tid for bryllupseremonien med kommunen.

For å se hvilke papirer som må sendes inn for å få prøvingsattest, gå inn på Skatteetatens nettsider om Veien til ekteskapet – steg for steg. Du finner hjemmesiden ved å trykke på denne linken.

Alle spørsmål knyttet til prøving av ekteskapsvilkår må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Finn ditt regionale skattekontor via denne linken.

Bestille tid for vigsel

Dere avtaler tid for vigsel ved å kontakte kommunens informasjonsavdeling, enten på telefon 75036 800 eller på e-post post@vea.kommune.no. Den som skal vie dere tar så kontakt for å avtale et planleggingsmøte, hvor man går gjennom detaljer og ønsker rundt seremonien. Dere må vise frem gyldig legitimasjon før vigsel kan finne sted.

Hvem er vigslere?

Kommunestyret i Vega har vedtatt at ordfører og varaordfører er vigslere.

Hvilke dager kan man gifte seg?

I utgangspunktet har kommunen lagt opp til at vigsler skal foregå hverdager mellom kl 12 – 15.30, samt lørdag formiddag. Andre tidspunkt kan avtales dersom det er kapasitet til det.

Hvem kan gifte seg her?

Kommunen skal ha et tilbud om vigsel for egne innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men fyller vilkår for å inngå ekteskap i Norge. Det er tilstrekkelig at en av dere er bosatt i kommunen. Kommunen kan også, etter ønske og nærmere avtale, vigsle brudepar bosatt i andre kommuner. Den norske ekteskapsloven er kjønnsnøytral.

Tilbud om borgerlig vigsel gjelder også for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Ordningen er en videreføring av praksis fra borgerlige vigsler i domstolene.

Vilkår for inngåelse av ekteskap finnes i ekteskapsloven. Ved å trykke på denne linken kommer du til loven.

Om seremonien

Vigselen skal i utgangspunktet foregå i kommunestyresalen eller annet egnet areal i rådhuset. Dersom dere ønsker at seremonien skal foregå et annet sted, må det avtales med vigsler.

Rammen rundt vigselen skal være høytidelig, og kommunens vigsler benytter det offentlige borgerlige vigselformularet. Seremonien kan etter avtale gjennomføres på engelsk, dersom den skal foregå på andre språk må dere selv ha med tolk. Vigselformularet finnes oversatt til flere språk.

Dere kan selv tilpasse seremonien med tekst, musikk eller andre passende innslag, samt pynting av lokalene. Gjester kan inviteres med under seremonien.

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien, dette avtales på forhånd med vigsler.

To vitner må være til stede under seremonien. Dette kan være forloverne, eller to andre myndige personer brudeparet har med.

Kommunen setter av en time til vigselen. Brudepar, vitner og vigsler må signere vigselsprotokollen etter seremonien, dere får da en midlertidig vigselsattest. Forskrift om registrering og melding av vigsel skal følges. Les forskriften ved å trykke på denne linken her.

Hva koster det å gifte seg?

Tjenesten er gratis for egne innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men fyller vilkår for å inngå ekteskap i Norge. For innbyggere i andre kommuner kan det tas betaling, dette avtales i forkant mellom vigsler og brudepar.

Det tas betaling dersom dere har spesielle ønsker om pynting og forberedelser som krever kommunale ressurser, ved bruk av alternative lokaler og ved vigsel utover ordinær åpningstid. Dette avtales i forkant mellom vigsler og brudepar.