Vega helsestasjon

Pr. i dag er helsestasjonen uten helsesykepleier. Stillingen er lyst ut flere ganger uten at det er innkommet søknader, nå sist med søknadsfrist 1.10.21.

Vi jobber med midlertidige løsninger inntil ansettelse blir foretatt. De midlertidige løsningene er:

  • Møter/kontakt med andre kommuner om bistand/samarbeid. Venter på tilbakemeldinger
  • Kjøp av tjenester fra private aktører/vikarbyrå
  • Bistand med rekruttering fra Helsedirektoratet/Statsforvalteren gjennom helsepersonellregisteret – midlertidig og fast
  • Kontakt med andre som kan være aktuelle (bekjentskaper, tidligere ansatte mm).

 

Vega, 07.09.21

 

Brit Skjevling

kommunedirektør