Tilkallingsvikarer

Vega barne- og ungdomsskole søker etter tilkallingsvikarer.

Søkere bes ta kontakt med:

Kjartan Sørøy
E-post: kjartan.soroy@vegaskolen.no
Mob.: 906 09 996

Eller

Stine Nilsen
E-post: stinil@vegaskolen.no
Mob.: 948 20 355