Spillavhengighet Norge

Spillavhengighet Norge er en frivillig organisasjon som jobber for å forebygge spillavhengighet.

Organisasjonen har ulike hjelpetilbud for både spilleavhengige og pårørende, blant annet grupper. Dette er nettverksgrupper som er både fysiske og digitale.

For mer informasjon, se spillavhengighet.no.