Ledige barnehageplasser ved Vega barnehage

Søknadsfrist 01.04.21 for oppstart august 2021.

Vi anbefaler at fristene blir holdt for å sikre barnehageplass. Personalet blir satt etter antall søkere opp mot fristene og behovene. Det påvirker det pedagogiske opplegget og skaper uro i barnegruppene med fortløpende opptak og det kan da oppstå ventelister om man søker utenom søknadsfristene.

Søk plass ved å logge inn på Oppvekstportalen https://vega.ist-asp.com/NO01815-pub/login.htm

På kommunens side om barnehagen finnes ulik informasjon med bla. årsplan og barnehagens vedtekter.

Kontaktinfo

Tone Nyheim Bremstein
Leder
E-post
Mobil 96 01 94 27

Adresse

Postboks 24
8981 Vega