Hjelp oss med å utrydde legepestrot på Vega

Statsforvalteren trenger hjelp til å få oversikt over alle forekomstene av legepestrot på Vega. Målet er å utrydde den fremmede, skadelige planten fra kommunen.

I 2020 startet Statsforvalteren bekjemping av legepestrot på Vega. Arten har stort invasjonspotensiale og er vurdert å ha svært høy økologisk risiko. Til nå har det blitt meldt inn ni lokaliteter med den fremmede arten, men den kan finnes enda flere steder. Målet er at arten skal bli fullstendig utryddet på Vega, og vi trenger hjelp til å finne alle forekomstene.

Du kan lese mer om hvorfor arten må bekjempes og hvordan du kan hjelpe på statsforvalteren.no.