Eiendomsskatt 2019

I henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 nr. 29, er det skrevet ut eiendomsskatt for året 2019.

Liste over utskrevne eiendomsskatter er utlagt på Rådhuset 1.etasje, fra 1.mars 2019.

Skattesatsen er 4 promille. Skattetakstene er økt med 10 % i forhold til 2018, jf. Kommunestyrevedtak 28.02.2019

Rådmannen

Kontaktinfo

Ove Horpestad
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 75 03 58 43

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8980 Vega