Feietjenesten

Feing og tilsyn av bolig på Vega utføres av feietjenesten i Brønnøy.

Diverse forespørsler om gjennomførelsen av feiingen rettes til Vega kommune, teknisk etat, på tlf. 75 03 58 60.

Faglige spørsmål om utforming av piper og ildsted kan rettes til Brønnøy kommune v/feier, på tlf. 912 46 303.

Tjenesten  følger Brønnøy kommunes avgifts-regulativ.

Gebyrsatser

Årlig feieavgift 2019

For piper inntil 11 meter kr.402,-
For piper over 11 meter kr. 483
For bedrifts- og industripiper kr. 1.400,-
Annet feierarbeid, pr.time kr. 661,-

I tillegg kommer 25 % merverdiavgift på ovennevnte satser.

Gebyrene justeres årlig i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten.

Gebyrfritak forutsetter at ildstedet ikke er i bruk.

Kontaktinfo

Feier Brønnøy Kommune
Mobil 912 46 303
Aina Herringbotn
Sekretær teknisk avdeling
E-post
Telefon 75 03 58 60