Feietjenesten

Feing og tilsyn av bolig på Vega utføres av feietjenesten i Brønnøy.

Diverse forespørsler om gjennomførelsen av feiingen rettes til Vega kommune, teknisk etat, på tlf. 75 03 58 60.

Faglige spørsmål om utforming av piper og ildsted kan rettes til Brønnøy kommune v/feier, på tlf. 912 46 303.

Gebyrsatser feiing og tilsyn

For feiing og tilsyn skal det betales følgende satser hvert år/pr. gang:

  • Fyringsanlegg med vanlig skorsteinsløp: kr. 395 pr. stk.
  • Fyringsanlegg med skorsteinsløp over 11 m: kr. 475 pr. stk.
  • Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (4 etasjer og mer) og fabrikkskorsteiner pr. stk. 1377.
  • Annet feierarbeid utført av feiervesenet, utføres etter brann- og redningstjenestens gjeldende timesats (for tiden kr. 650/time).

Gebyrene justeres årlig i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten.

Gebyrfritak forutsetter at ildstedet ikke er i bruk.

Kontaktinfo

Feier Brønnøy Kommune
Mobil 912 46 303
Aina Herringbotn
Sekretær teknisk avdeling
E-post
Telefon 75 03 58 60