Menighetsråd

Menighetsrådet med fellesrådsfunksjoner

 

Leder: 

Per-Ivar Pedersen (pr. d.d sykemeldt)
Midl. leder Eva Susanne Martinsen

Nestleder: 

Astrid Marie Lyngen Gullsvåg (pr. d.d permisjon)
Midl. nestleder: Marit Lian Andersen

Øvrig råd:

Guttorm Gullsvåg
Elisabeth Johansen
Bitten Sun Berglund
Ronald Oppegård
Per Fredrik Bang (kommunens representant)