Ansatte

Menighetskontoret

Postadresse: Rådhuset, Gladstad, 8980 Vega
E-post: vega.menighet@gmail.com
Telefon: 75 03 50 07
Åpningstider: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 10-14


Kirkens ansatte

Sokneprest: Caroline Hauglid-Formo
Telefon: 75 03 50 07
Mobilnummer: 415 43 752
E-post: vega.sokneprest@gmail.com
Postadresse: Rørøyveien 10, Gladstad, 8980 Vega


Kirkeverge

Ann-Hege Lervåg (pr.d.d. i permisjon)
Vikar: Marit Lian Andersen


Organist og trosopplærer

Mona Berit Karlstrøm
Telefon: 484 40 747
E-post: monaberitk@gmail.com


Kirketjener

Steinar Hauan
Telefon: 918 03 328

Kontaktinfo

Caroline Hauglid-Formo
Sokneprest
E-post
Telefon 75 03 50 07