Syke- / aldershjem

Vega syke- og aldershjem er en del av Vega Omsorgssenter som består av legekontor, helsesøster, omsorgsboliger, alders- og sykehjemsavdeling og hjemmetjeneste. 

Mål for tjenesten er å gi et godt institusjonsbasert tilbud tilpasset den enkelte bruker. Tjenesten skal gi et helhetlig tilbud med fokus på å ivareta brukerens akutte og grunnleggende behov. Dette skal skje innenfor trygge rammer basert på respekt, medvirkning, trygghet og trivsel.

Syke- og aldershjem

Kontaktinfo

Elin Støylen
Leder Vega Omsorgssenter
E-post
Telefon 75 03 58 37

Adresse

Vega Omsorgssenter
Torvåsmyra 1
8983 Vega