Videregående utdanning

Nærmeste videregående skole for Vegas ungdom er Brønnøysund Videregående Skole (BVS). Elevene kan pendle hver dag med hurtigbåt eller bo på hybel.

Brønnøysund videregående skole

Kontaktinfo

BVS
E-post
Telefon 75 00 99 00
Mobil 941 32 591