Fravær/permisjon

Hvor mange dager kan du søke om?

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil 10 skoledager/2 uker. Det er rektor som avgjør om permisjonssøknaden blir innvilget. 

Lovfestet rett til permisjon

Det er kun elever som tilhører trossamfunn utenfor Den norske kirke som har en lovfestet rett til permisjon. Disse elevene har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. 

Slik søker du

Det må sendes en datert, skriftlig søknad til skolen med begrunnelse for fravær. Den kan gjerne skrives i meldingsbok, men også i brevs form eller på e-post.

Her finner du oversikt over e-post adresse til lærere på skolen.

Kontaktinfo

Anita Trøite
Rektor
Telefon 75 03 68 26
Mobil 917 13 320