Tomter Gardsøya

Det er ledige byggetomter på Gardsøya

Byggetomter på Gardsøya
Tomt nr. i kart Tomt nr. i kart Tomt nr. i kart
1. Solgt 7. kr. 250.000,- 13. Solgt
2. kr. 200.000,- 8. kr. 250.000,- 14. Solgt
3. Solgt 9. Solgt 15. Solgt
4. Solgt 10. Solgt 16. Solgt
5. Solgt 11. Solgt 17. Solgt
6. Solgt 12. Solgt 18. kr. 400.000,-