Kommunale boliger

Vega kommune har 15 leiligheter (bak Vega Omsorgssenter), 4 boliger på Gladstad og 2 leiligheter på Nes. I tillegg er 6 omsorgsboliger tilknyttet Vega Omsorgssenter.

Størrelser og priser

Størrelsene på boligene er fra 56m2 – 90m2.

Prisene ligger på 3620,- til 7000,-, i tillegg kommer utgifter til strøm.

Omsorgsboligene er på 41m2 og prisen er kr 6500,- inkl strøm.