Kommunale boliger

Vega kommune har 15 leiligheter (bak Vega Omsorgssenter), 4 boliger på Gladstad. I tillegg har vi 8 omsorgsboliger i Høgåsmyra og 6 tilknyttet Vega Omsorgssenter.

Spørsmål og søknad vedrørende kommunal bolig kan sendes på e-post til postkasse@vega.kommune.no

Størrelser og priser 

Størrelsene på boligene er fra 56m2 – 90m2.

Prisene ligger på 4930,- til 8520,-, i tillegg kommer utgifter til strøm.

Omsorgsboligene er på 41m2 til 51m2. Pris fra kr 6920 til 8520 inkl. strøm.

Omsorgsbolig

Du finner link til søknadskjema (Elektronisk eller pdf) på; vår side som omhandler søknad om helse- og omsorgstjenester.