Feietjenesten

Feing og tilsyn av bolig på Vega utføres av feietjenesten i Brønnøy. Alle henvendelser knyttet til utførelsen av feiinga/tilsynet må rettes til Brønnøy kommune. Kontaktinformasjon til feietjenesten finner du her

Faktura for branntilsyn/feiing kommer fra Vega kommune.

Oversikt over feieavgiftene finner du på Brønnøy kommune sine nettsider

Feiing

Feiing er behovsprøvd, som betyr at det er tilstanden hos det enkelte objekt som avgjør hyppigheten. Dette vil kunne variere, og det er hva som fyres, hvordan det fyres og fyringsmønsteret som gir variasjoner.

Ditt ansvar - når feieren kommer

Eier av bolig, fritidsbolig, m.m. plikter å sørge for tilfredsstillende adkomst når feieren melder at han kommer. Tilfredsstillende adkomst betyr i praksis at Arbeidsmiljølovens regler vedrørende arbeid i høyden legges til grunn, og det er objektseier som plikter å besørge dette.

Det betyr for eksempel at det skal besørges:

  • Godkjent stige opp til taket, minimum 1 meter over.
  • Hensiktsmessig og godkjent takstige, plattform, gangbru, o.l.
  • God tilgang til røykkanal og sotluke

Tilsyn av bolig

Tilsyn skal som feiing utføres basert på en behovsprøving. Det er feierne som med bakgrunn i sin kompetanse gjør en behovsprøving og fastsetter neste besøk. Det skal sendes ut SMS fra oss før vi kommer. Be gjerne om å få se identifikasjon når vi kommer, alle våre ansatte har id-kort.

Dette sjekkes:

  • Slokkeutstyr
  • Røykvarslere
  • Ildsted/Fyrkjele/Fyrrom
  • Skorsteinens hele lengde (innvendig i boligen)
  • Rømningsveier i bolig
  • Gass i bygningen (mengde, plassering og merking).

Varsling

Du skal få varsel på SMS på forhånd.

Fritak

Hvis man vil ha fritak i dag, må ildstedet kobles fra skorsteinen. Så lenge ildstedet er koblet til, og det er mulig å bruke, så får man ikke fritak.

Søknad om fritak for feiing og tilsyn skal søkes om i et eget søknadsskjema, og behandles av Brønnøy kommune.