Brann/redning

Brann- og redningstjenesten i Vega kommune blir ivaretatt gjennom et interkommunalt samarbeid med Brønnøy og Vevelstad kommune.

Brannstasjonen ligger på Gladstad og betjenes av 16 deltidskonstabler.

Melding om brann: 110

Kontaktinfo

Brannsjef
Vakthavende
Mobil 91 65 40 30