Kunnskapsprøvene

Det er tre typer kunnskapsprøver

  • Kunnskapsprøve i alkoholloven - salgsbevilling (butikk/salg)
  • Kunnskapsprøve i alkoholloven - skjenkebevilling (restaurant/bar/pub)
  • Kunnskapsprøven for kontrollører

Hvem kan ta prøvene?

Alle som ønsker det kan ta kunnskapsprøvene. Den som søker om å bli godkjent som styrer eller stedfortreder på steder med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått prøven. For å bli godkjent som styrer eller stedfortreder på et sted med skjenkebevilling må du ha fylt 20 år.

Hva er pensum?

  • Pensum for salgsbevilling: Alkoholloven, med særlig vekt på lovens kapitler 1, 3, 7, 8 og 9 med forskrifter
  • Pensum for skjenkebevilling: Alkoholloven, med særlig vekt på lovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med forskrifter
  • Pensum for kontrollører: Alkoholloven, med forskrift

Heftet "Kunnskapsprøven i alkoholloven" gir en oversikt over det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Heftet fås kjøpt hos vinn.no. Vi har også noen eksemplarer til utlån i servicetorget.

Hva koster det?

Kunnskapsprøven, pr. prøve kr 400,-

Hvor tar du prøven?

På  Rådhuset, Rørøyveien 10,8980 Vega. Du kan også ta prøven i andre kommuner.

Gjennomføring av prøven

  • Møt frem 15 minutter før prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. 
  • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Du må svare riktig på 24 av 30 spørsmål.
  • Prøven avlegges på norsk. 

Tilrettelegging ved spesielle behov

Det er mulig å gi en prøvetaker som har behov for tilrettelegging, utvidet tid til gjennomføring av prøven. Tilrettelagt prøve kan tilbys ved f.eks. lesevansker/dysleksi. Behov for tiltrettelegging må dokumenteres med legeerklæring og det må avtales på forhånd. 

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det betales pr. prøve pr. gang.

Påmelding og betaling

Du kan melde deg på pr. telefon til Infoavdelingen eller på epost tilpostkasse@vega.kommune.no.

Betal med kort i skranken i Infoavdelingen.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøve i alkoholloven får et prøvebevis som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Det lages mens du venter eller ettersendes.

Kontaktinfo

Marit Nilsen
Avdelingsleder informasjonsavdelingen
E-post
Telefon 75 03 58 79

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega

Åpningstider

08:00 - 15:45 (15.9-14.5)

08:00-15:15 (15.5-14.9)

Kart